30 Views
Валентин Емелин

Tłumaczenie: Katarzyna Miecznikowa

Mamy rację.
Zawsze mamy rację.
Zawsze mamy rację, bo zawsze mamy rację.
Zawsze mamy rację, bo my to my.
Czy my możemy się mylić?
Nie, my nie możemy.
Ponieważ my zawsze mamy rację.
Kto ma rację? My.
Kto się myli? Oni.
My to nie oni,
Oni to nie my.
Oni to nie my, którzy zawsze mamy rację.
Oni się mylą.
Oni zawsze się mylą.
Oni zawsze się mylą, bo oni to nie my,
Oni zawsze się mylą, bo oni to nie my, którzy zawsze mamy rację.
Wszyscy, którzy nie sądzą, że my mamy rację, są wrogami.
Wszyscy, którzy sądzą, że my się mylimy, są wrogami.
Wszyscy, którzy sądzą, że oni mają rację, są wrogami.
Każdy, kto sądzi, że ​​on ma rację, jest wrogiem.
My to nie wszyscy, bo my to my.
Wszyscy to nie my, bo my to my.
Więc wszyscy, którzy nie są nami, są wrogami.
Jesteśmy tylko my i wrogowie.
Wszyscy są wrogami.
Wszyscy.
Zabijmy wszystkich wrogów.
Zabijmy ich wszystkich.
Wszystkich, którzy nie są nami.
Ponieważ oni są wrogami,
Ponieważ oninimi,
To oni zawsze się mylą
I to oni są wrogami.
Zabijmy wszystkich.
Wtedy pozostaniemy tylko my.
My, którzy zawsze mamy rację.
Zwycięstwo będzie nasze.
Zwyciężyliśmy.
Zwyciężyliśmy, bo my jesteśmy tymi, którzy zawsze zwyciężają.
Wrogowie przegrali, ponieważ oni zawsze się mylą, a my zawsze mamy rację.
Wrogowie przegrali,
Pozostaliśmy tylko my.
Ale kim my jesteśmy?
My to ty i ja.
My to ja i ty.
Nie on, nie ona.
Ponieważ on i onanimi.
A oni nie są nami.
Oni są wrogami.
A my jesteśmy nami.
Ale czy są wśród nas wrogowie?
Może są?
Zawsze jest wróg.
Kto jest teraz wrogiem?
Znajdź go i zabij.
Znajdź i zabij.
Zabij.
Czy to ty jesteś wrogiem?
Czy ty sądzisz, że ty masz rację?
Ty się mylisz.
Każdy, kto sądzi, że ​​on ma rację, jest wrogiem.
Więc ty jesteś wrogiem.
Więc ty zostaniesz zabity.
Ty zostałeś zabity.
Więc gdzie jest wróg?
Zawsze jest wróg.
Czy to ja jestem wrogiem?
Czy to ja jestem swoim własnym wrogiem?
Wróg zostanie zabity.
Ja zabiłem.
Ja zostałem zabity.

Редакционные материалы

album-art

Стихи и музыка
00:00